Pomoc dla portalu sip.legnica.eu

  1. Poruszanie się po portalu
  2. Legenda
  3. Nawigacja po mapie
  4. Wybór legendy
  5. Wyszukiwanie
  6. Legendy wybranych map tematycznych
  7. Legendy Studium Uwarunkowań
  8. Wyświetlanie rastrów planu